Nya föreskrifter i naturreservaten

Reservatsskylt för Kosteröarnas naturreservat

I nationalpark och naturreservat gäller särskilda regler. I några av de naturreservat vi förvaltar har en del regler ändrats och lagts till. Syftet med ändringarna är att förtydliga och komplettera med föreskrifter som saknats.