Nationalparkens förvaltning

Kosterhavets nationalpark sköts av ett förvaltningskontor som har lokaler i naturum på Sydkoster. Vi är en del av naturavdelningen på Länsstyrelsen Västra Götaland. Länsstyrelsen är förvaltare av nationalparken men har delegerat vissa ansvarsområden till Kosterhavsdelegationen där representanter för lokala intressen ingår. Denna förvaltningsmodell är unik för ett naturskyddat område i Sverige, och syftet är att skapa lokalt inflytande över nationalparken.

Nationalparkens förvaltning är nära kopplad till skötselplanen och är adaptiv. Adaptiv förvaltning innebär att vi regelbundet undersöker tillståndet i miljön och följer upp effekter av skötsel och andra åtgärder. Vid behov kan insatser, föreskrifter och andra regler förändras.

Kajakpaddlare vid Ursholmens fyrplats

Syfte med nationalparken

Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara det mycket speciella och artrika havs- och skärgårdsområdet och de landområden som ligger i närheten i väsentligen oförändrat skick.

Vy över Kosterskärgården med Ursholmens fyrplats längst ut.

Kosterhavsdelegationen

För att ge möjlighet till lokalt inflytande och ansvarstagande skapades en unik förvaltningsform för Kosterhavets nationalpark, Kosterhavsdelegationen.

Bottenskyddsskylt på en klippa.

Regler och föreskrifter

För att undvika att djur- och växtlivet störs och ge dig som besökare en fin upplevelse i Kosterhavets nationalpark finns det vissa bestämmelser om vad man

Säl och fågelskydd

Säl- och fågelskyddsområden har inrättats i Kosterhavet för att ge sälar och fåglar lugn och ro under den känsliga period då ungarna föds och behöver omvårdnad.

Räktrålare som halar in sin fångst.

Fiske och jakt

I Kosterhavets nationalpark får naturens resurser användas om det sker på ett hänsynsfullt sätt. Fiske och jakt är viktiga frågor för bygden och är därför tillåtet