Naturreservat i närheten

I direkt anslutning till Kosterhavets nationalpark ligger att antal naturreservat. Naturreservat är den vanligaste sättet att skydda värdefull natur med hög biologisk mångfald. En viktig aspekt är också att bevara områden för friluftsliv. Till skillnad från i nationalparker behöver staten inte äga marken i naturreservaten. Kosterhavsförvaltningen har ansvar för förvaltning och skötsel av några av naturreservaten. Det är naturreservaten Kosteröarna, Saltö, Västra Rossö, Nord Långö, Öddö och Väderöarna. Här hittar du information om de olika reservaten, bland annat syftet med dem, hur de sköts och vilka regler som gäller.

En av fyrtornen på Nordkoster

Kosteröarna

På Kosteröarna finns några av Sveriges mest artrika marker och en intressant kulturhistoria.

Två personer går på de kala klipporna på västsidan av Saltö.

Saltö

Saltö är ett av länets mest välbesökta naturreservat. Större delen av ön är kuperad och skogbeväxt men på den norra delen finns en del bebyggelse och betade kulturmarker.

Solnedgång vid Saltpannan Västra Rossö.

Västra Rossö

Naturreservatet Västra Rossö består av två separata delar, dels Rossönäset med omgivande havsområde med småöar, dels öarna Inre och Yttre Arsklåvet med omgivande havsområde.

Nord Långö

Ön Nord Långö består av en långsmal bergrygg som är avskild från fastlandet genom en djup förkastningsspricka, Långörännan.

Gammal bohuslind på Öddö.

Norra Öddö

Norra Öddö är en kuperad och skogsbevuxen ö i Tjärnöarkipelagen. Här finns tre naturreservat: Ett bestånd med idegran vid Drängsviken (Norra Öddö 1:63) samt två mindre områden med den sällsynta bohuslinden (Norra Öddö 2:9 och Blötebågen).

Väderöarna

Väderöarna är ett marint naturreservat som huvudsakligen består av vatten och undervattensmiljöer, men också av drygt 300 öar och skär.