Om oss

På den här webbplatsen kan du hitta information om Kosterhavets nationalpark och naturreservat i området som Kosterhavsförvaltningen ansvarar för. Du kan hitta fakta om områdena och hur vi sköter och förvaltar både de delar som ligger i havet och de på land.

Kosterhavets nationalpark sköts av ett förvaltningskontor, som är en del av naturavdelningen på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Förvaltningen styrs av en delegation, Kosterhavsdelegationen. Detta är en unik förvaltningsform för ett naturskyddat område.

Vilka är vi som jobbar i Kosterhavsförvaltningen?

Anders Tysklind, nationalparkschef
Länsstyrelsen Västra Götaland
Tel: 010 – 224  47 41
e-post: anders.tysklind@lansstyrelsen.se

Anita Tullrot, marin naturvårdsförvaltare
Länsstyrelsen Västra Götaland
Tel: 010-224 47 42
e-post: anita.tullrot@lansstyrelsen.se

Lisa Karnfält
, naturvårdsförvaltare
Länsstyrelsen Västra Götaland
Tel: 010-224 47 33
e-post: lisa.karnfalt@lansstyrelsen.se