Nya föreskrifter i naturreservaten

Reservatsskylt för Kosteröarnas naturreservat

I nationalpark och naturreservat gäller särskilda regler. I några av de naturreservat vi förvaltar har en del regler ändrats och lagts till. Syftet med ändringarna är att förtydliga och komplettera med föreskrifter som saknats.

För den som besöker flera närliggande reservat i Kosterhavsområdet blir det lättare att känna igen reglerna. Förändringarna gäller naturreservaten Kosteröarna, Saltö, Västra Rossö och Väderöarna. Du hittar de fullständiga föreskrifterna under information om respektive naturreservat. De nya besluten omfattar endast ordningsföreskrifter. I övrigt gäller de tidigare besluten för naturreservaten.

Några förändringar är:

  • I de flesta naturreservat gäller nu att hundar ska vara kopplade året om (undantaget Väderöarna där krav på koppel gäller 1 mars – 20 augusti).
  • Eldning är bara tillåten på iordningställda grillplatser. Olika former av friluftskök får användas men engångsgrillar är inte tillåtna.
  • Det är inte tillåtet att ta bort, stapla eller flytta sten. Till exempel bygga stentorn.
  • ”Det är inte tillåtet att tälta” är utbytt mot ”det är inte tillåtet att övernatta” för att förtydliga att det gäller all form av övernattning oavsett på vilket sätt. Inom delar av nationalparken och i delar av några naturreservat är det tillåtet att övernatta två nätter i sträck (se beslut vad som gäller för varje naturreservat).
  • Starta eller landa med luftfarkost, gäller även drönare.
  • Inom Kosteröarnas naturreservat är det inte tillåtet att lägga upp eller förvara båt på land mer än två dygn i sträck på samma plats.
  • Om man vill plocka alger eller musslor mer än för egen konsumtion krävs tillstånd från länsstyrelsen.
  • Fågelskyddsområden inom Väderöarnas naturreservat är utökade med nya områden och förlängd tid. Tillträdesförbudet gäller nu från 1 mars – 31 augusti. Se kartor under beslut för Väderöarna. Observera att information på sjökort och skyltar kommer uppdateras under sommar och höst.