Båtar på stränder!

Båt uppdragen på en strand

Under några år har vi arbetat med att minska förvaringen av båtar på land inom naturreservatet Kosteröarna. Nu finns en föreskrift om att det inte är tillåtet att lägga upp eller förvara båt eller annan farkost på land mer än två dygn i följd.