Båtar på stränder!

Båt uppdragen på en strand

Under några år har vi arbetat med att minska förvaringen av båtar på land inom naturreservatet Kosteröarna. Nu finns en föreskrift om att det inte är tillåtet att lägga upp eller förvara båt eller annan farkost på land mer än två dygn i följd.

Syftet är att minska nedskräpningen när båtar överges och blir liggande. Det samlas ofta mycket skräp kring båtarna. De kan också hindra tillgängligheten till stränderna och skada livsmiljön för växter och djur. Flytta båten till tomt eller mark utanför naturreservatet.

Båtar utan känd ägare som ligger kvar inom naturreservatet efter 1 oktober i år kommer att köras bort. Vi informerar om detta på skyltar och lappar på båtarna.

Behöver du förvara båt vid din sjöbod eller på din mark över vintern, kontakta oss innan 1 oktober. Har du kännedom om vems båten är, ta en bild och skicka till oss.

Hör av er på mail till kosterhavet.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Eller på telefon till någon av oss förvaltare: Anders Tysklind eller Lisa Karnfält Kontakta oss – Kosterhavets nationalpark