Ängssvampar, Saltö och Koster – inventering 2020-2022

Denna inventering är till viss del en uppföljning av tidigare inventeringar av svampfloran i ängs- och hagmarker inom Kosterhavets nationalpark, Kosteröarnas naturreservat och Saltö naturreservat. Resultatet blir ett underlag för fortsatt skötsel och planering av uppföljningar.

Ladda ner rapporten – Ängssvampar, Saltö, Koster – inventering 2020-2022