kosterhavets nationalpark

Välkommen till Kosterhavets nationalpark

Kosterhavet är Sveriges första marina nationalpark och invigdes i september 2009.

På denna webbplats hittar du information om hur vi arbetar med förvaltning och skötsel av nationalparkens naturvärden. Här hittar du regler och föreskrifter, skötselplaner och annan dokumentation. Det finns även information om de naturreservat som ligger i anslutning till nationalparken och om förvaltningen av dessa. 
Information om du vill besöka Kosterhavet hittar du på webbplatsen för  Sveriges nationalparker (Sveriges nationalparkers webbplats).

Ursholmens fyrplats med sälar på skären.