kosterhavets nationalpark

Välkommen till Kosterhavets nationalpark

Kosterhavet är Sveriges första marina nationalpark och invigdes i september 2009.

På denna webbplats hittar du information om hur vi arbetar med förvaltning och skötsel av nationalparkens naturvärden. Här hittar du regler och föreskrifter, skötselplaner och annan dokumentation. Det finns även information om de naturreservat som ligger i anslutning till nationalparken och om förvaltningen av dessa. 
Information om du vill besöka Kosterhavet hittar du på webbplatsen för  Sveriges nationalparker (Sveriges nationalparkers webbplats).

Ursholmens fyrplats med sälar på skären.

Nyheter

Inför årets hummerfiske

I år infaller hummerpremiären måndag 25 september, klockan 07.00. På Havs- och vattenmyndighetens hemsida kan du läsa om vilka regler som gäller. OBS att i Koster-Väderöfjorden råder dessutom totalt fiskeförbud i tio mindre områden.

Båt uppdragen på en strand

Båtar på stränder!

Under några år har vi arbetat med att minska förvaringen av båtar på land inom naturreservatet Kosteröarna. Nu finns en föreskrift om att det inte är tillåtet att lägga upp eller förvara båt eller annan farkost på land mer än

Reservatsskylt för Kosteröarnas naturreservat

Nya föreskrifter i naturreservaten

I nationalpark och naturreservat gäller särskilda regler. I några av de naturreservat vi förvaltar har en del regler ändrats och lagts till. Syftet med ändringarna är att förtydliga och komplettera med föreskrifter som saknats.