Bottentrålning och resuspension av sediment

För att kunna skydda värdefulla arter och miljöer, och samtidigt tillåta ett hållbart trålfiske efter räka behövs kunskap om trålfiskets effekter på skyddsvärda arter.

Syftet med den här undersökningen var att studera turbiditet och sedimentationseffekter av trålning. Bland annat för att bidra till arbetet med att bestämma lämpliga säkerhetsavstånd mellan skyddsvärda områden och trålning.

Ladda ner rapporten – Bottentrålning och resuspension av sediment.