Dykinventering av marina arter i fyra marina områden – Norra Långön/Hällsöarna, Hållöarkipelagen, Kåvra/Näverkärr och Vrångöskärgården

För att öka kunskapen om marina arter i exponerade grundområden har dykinventeringar genomförts i fyra marina områden, med fokus på att kartlägga så många arter som möjligt. Som komplement till traditionell linjetaxering längs en djupgradient, har undersökningen kompletterats med ett cirkelsök på varje lokal för att om möjligt hitta fler mer ovanliga arter.