Fisket i Kosterhavets nationalpark och Väderöarnas naturreservat, 2012-2015

Kosterhavets nationalpark bildades 2009 och är Sveriges hittills enda marina nationalpark. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara ett särpräglat och artrikt havs- och skärgårdsområde samt angränsande landområden i väsentligen oförändrat skick. I syftet ingår att långsiktigt skydda och bevara områdets naturligt förekommande marina ekosystem, biotoper och arter samtidigt som ett hållbart nyttjande kan ske av områdets biologiska resurser.

För att kunna uppfylla dessa syften behövs kunskap om bland annat fiskets omfattning och
vilken typ av redskap som används.

Ladda ner rapporten – Fisket i Kosterhavets nationalpark och Väderöarnas naturreservat, 2012-2015