Förslag till ändrade föreskrifter för Kosterhavets nationalpark

Vy över Kosterskärgården med Ursholmens fyrplats längst ut.

Naturvårdsverket har sett över föreskrifterna som gäller för Kosterhavets nationalpark och tagit fram ett förslag till ändrade föreskrifter. Ändringarna gäller huvudsakligen de bestämmelser som vänder sig till besökande allmänhet.

Förslaget har nu skickats ut på remiss, så att alla som vill har möjlighet att lämna synpunkter.
Har ni några frågor så kontakta nationalparkschef Anders Tysklind, anders.tysklind@lansstyrelsen.se

Dokument

Remissmissiv Förslag till ändring av föreskrifter om Kosterhavets nationalpark (pdf)

Bilaga 1. Förslag nya föreskrifter Kosterhavets nationalpark (pdf) 

Bilaga 2. Gällande föreskrifter Kosterhavets nationalpark (pdf)

Bilaga 3. Ändrade föreskrifter om Kosterhavets nationalpark – konsekvensutredning (pdf)

Bilaga 4. Kartor (pdf)

Bilaga 5. Sändlista remiss (pdf)