Fiske och jakt

Räktrålare som halar in sin fångst.

I Kosterhavets nationalpark får naturens resurser användas om det sker på ett hänsynsfullt sätt. Fiske och jakt är viktiga frågor för bygden och är därför tillåtet med vissa villkor.

Det viktigaste fisket i Kosterhavet är nordhavsräka som fångas med trål. Det är det ända trålfisket som bedrivs i nationalparken. Genom den så kallade Koster-Väderöfjords-överenskommelsen har yrkesfiskare och myndigheter kommit överens om villkoren för att få tråla räka. Dessa är reglerade i fiskerilagstiftningen och innebär att man använder en liten trål med mindre och lättare trålbord, att trålen ska ha en rist som selekterar bort bifångster, att man inte trålar grundare än 60 meter och att man inte trålar alls i känsliga områden.

Andra arter som fiskas är havskräfta, krabba, hummer och makrill. Dessa fiskas med burar eller krok.

Karta över fiskebegränsningar i Kosterhavets nationalpark.
Karta över fiskevatten och naturskydd i och kring Kosterhavets nationalpark och Väderöarnas naturreservat.

Utbildning och utveckling

I Koster-Väderöfjordsöverenskommelsen ingår också att fortsätta utveckla miljövänliga fiskeredskap, öka kunskapen om den värdefulla miljön, och att vidareutveckla det lokala samarbetet kring fiskeförvaltningen. För att få tillstånd för att fiska räka i Koster-Väderöfjorden måste fiskarna gå en endagsutbildning om regler och naturvärdena i området. Alla fiskebåtar måste också ha AIS (Automatic Identification System), ett slags satelitövervakning på sina båtar vid fiske .

Fisket samförvaltas

Samverkan sker kring det lokala fisket genom en modell för samförvaltning. Där deltar lokala yrkesfiskare, forskare, Länsstyrelsen, Havs- och Vattenmyndigheten samt politiker från Strömstads och Tanums kommuner. Detta gör det möjligt att diskutera och föreslå anpassningar av fisket lokalt, så att hänsyn tas till yrkesfisket och den biologiska mångfalden. I grunden regleras allt fiske i nationalparken med Fiskerilagstiftningen.

Jakt i liten skala

I nationalparken är det förbjudet med allmän jakt. En viss sjöfågeljakt är däremot tillåten för medlemmar i Kosterhavets jaktvårdsförening. Här bedrivs även skyddsjakt på mink för att värna häckande fåglar. Yrkesfiskare får även bedriva skyddsjakt på storskarv i närheten av fiskeredskap.