Regler och föreskrifter

Bottenskyddsskylt på en klippa.

För att undvika att djur- och växtlivet störs och ge dig som besökare en fin upplevelse i Kosterhavets nationalpark finns det vissa bestämmelser om vad man får göra och vad man inte får göra.

Inom Kosterhavets nationalpark är det inte tillåtet att

 • gräva upp växter 
 • införa för området främmande arter eller populationer 
 • ta med hund som inte är kopplad 
 • göra upp eld annat än på anvisade och iordningställda platser 
 • cykla eller köra motordrivet fordon annat än på vägar 
 • ta med sig eller flytta på stenar 
 • plocka ostron 
 • jaga 
 • tälta på Sydkoster samt tälta mellan kl 10 och 18 på Tenholmarna, Burholmen, Bockholmen, och Store Bror under tiden 1 juli – 15 augusti. I övrigt får tältning ske högst två dygn i följd på samma plats 
 • dra upp eller förtöja båtar eller ankra utanför sandstränder närmare stranden än 50 meter. Kanoter och kajaker får dras upp på sandstränder om de placeras så att badstränder inte blockeras 
 • förtöja och ankra på samma plats mer än två dygn i följd 
 • tomgångsköra motor och använda motordrivet laddningsaggregat 
 • inom zon A framföra motordriven farkost i högre hastighet än 5 knop under tiden 15 maj-31 augusti. 
 • inom zon B köra motordriven farkost annat än till och från tilläggsplats.  
 • i säl- och fågelskyddsområden, zon C, gå iland på öar och skär och vistas närmare öar och skär än 100 meter, med undantag för markerade passager. Sälskyddsområden gäller 15 maj – 15 juli. Fågelskyddsområden gäller: Mörholmen 1 april – 15 juli, Store Snart och Käbblingarna/Lerskär 1 april – 31 juli, samt Torgrimmen 1 april – 15 augusti. 
 • starta eller landa med luftfarkost eller flyga över området på lägre höjd än 300 meter 
 • i bottenskyddsområden, zon D, ankra samt använda skrapa eller andra redskap eller metoder som kan skada bottnarna.
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar eller samla in rödlistade marina arter 
 • anordna tävlingar, lägerverksamhet eller andra organiserade arrangemang med fler än 20 deltagare innan samråd har skett med Länsstyrelsen. 

Fullständiga föreskrifter för Kosterhavets nationalpark.

Andra regler i reservaten

Observera att det finns flera naturreservat i anslutning till nationalparken. I naturreservaten kan andra regler gälla för besökare. Läs mer under rubrik Naturreservat i närheten eller på informationstavlor i respektive reservat.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.