Säl och fågelskydd

Säl- och fågelskyddsområden har inrättats i Kosterhavet för att ge sälar och fåglar lugn och ro under den känsliga period då ungarna föds och behöver omvårdnad.

I skyddsområdena gäller förbud att landstiga eller köra närmare land än 100 meter.

Sälskyddsområden

Områdena runt Stora Sockna: 15 maj – 15 juli.

Området söder om Ramsökalven: 15 maj – 15 juli.

Fågelskyddsområden

Området runt Stora Torgrimmen: 1 april – 15 augusti.

Området väster om Store-Snart: 1 april – 31 juli.

Området runt Käbblingarna och Lerskär 1 april – 31 juli.

Området runt Mörholmen: 1 april – 15 juli.