Inför årets hummerfiske

I år infaller hummerpremiären måndag 25 september, klockan 07.00. På Havs- och vattenmyndighetens hemsida kan du läsa om vilka regler som gäller. OBS att i Koster-Väderöfjorden råder dessutom totalt fiskeförbud i tio mindre områden.

Nytt för i år är att hummertinorna måste vara försedda med rymningshål för att motverka spökfiske i förlorade tinor. Hummerfiske – regler – Fiske och handel – Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)

Vi vill även påminna om att det är totalt fiskeförbud i 10 mindre områden i Koster-Väderöfjorden (se karta, se koordinater längre ned i artikeln).

Karta över fiskebegränsningar i Kosterhavets nationalpark.
Karta över fiskevatten och naturskydd i och kring Kosterhavets nationalpark och Väderöarnas naturreservat.

Dessa fiskeförbudsområden infördes i oktober 2021 för att skydda värdefulla organismer, bland annat djuphavskoraller, som lever på botten. Läs mer i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36).

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (havochvatten.se)

Koordinater för områden i Kosterfjorden och Väderöfjorden där fiske är förbjudet

Allt fiske är förbjudet inom nedan angivna fredningsområden i Kosterfjorden och Väderöfjorden med undantag för område 5, Hälsöflaket, där endast trålfiske är förbjudet. Områdena begränsas av räta linjer mellan angivna punkter. Referens: FIFS 2004:36, bilaga 8. Konsoliderad elektronisk utgåva Uppdaterad 2023-06-13. Lydelse enligt HVMFS 2021:20.

Områdena begränsas av räta linjer mellan angivna punkter.

1 Kattholmen,Singlefjorden

PktLat. NLong. O
159 03,70811 09,414
259 03,50711 09,303
359 03,50311 09,400
459 03,69311 09,487

2 Förträngningen syd Kattholmen

Pkt Lat. N Long. O
159 03,24611 09,153
259 03,02311 08,728
359 02,89011 09,044
459 03,12211 09,484

3 Förträngningen Säckenrevet

PktLat. NLong. O
159 00,98911 06,698
259 00,69911 06,226
359 00,51511 07,074
459 00,82311 07,380

4 Kungsviksflaket

PktLat. N Long. O
159 00,15411 06,506
258 59,82811 06,056
358 59,72911 06,268
459 00,08011 06,726

5 Hälsöflaket

Pkt Lat. NLong. O
158 58,67911 05,145
258 58,35811 05,848
358 57,25011 05,100
458 57,25011 04,700

6 Grisbådarna

PktLat. NLong. O
158 56,31510 53,820
258 56,52710 54,940
358 55,92910 54,566
458 56,04910 53,672

7 Björns rev

Pkt Lat. NLong. O
158 52,59111 04,997
258 52,19111 05,343
358 52,23811 05,687
458 52,62411 05,222

8 Yttre Vattenholmen

PktLat. NLong. O
158 52,65011 06,060
258 52,52211 06,039
358 52,40411 06,235
458 52,43611 06,389

9 Ullvillarna/Berggylteskär

PunktLatitud NLongitud O
158 49,88911 05,108
258 49,22311 04,499
358 49,11411 04,829
458 49,85611 05,283

10 Förträngningen sydost Spiran

Punkt Latitud NLongitud O
158 42,03311 01,666
258 41,44111 01,740
358 41,48411 03,263
458 42,05711 03,195

11 Djuprännan ost Väderöfjorden

PunktLatitud NLongitud O
158 35,34911 04,462
258 34,559 11 04,751
358 34,58111 04,957
458 35,06211 04,871
558 35,16511 05,216
658 35,40911 05,049