Insektsinventering på Syd-Koster 2022 – Inventering inom två områden i Natura 2000 området Koster

Kunskapen om insekter, inte minst pollinatörer, i skyddade områden i Västra Götalands län är bristfällig. Denna inventering är en del i kunskapsuppbyggnaden och samtidigt även en del i uppföljningen av projektet LIFE RestoRED.

Ladda ner rapporten – Insektsinventering på Syd-Koster 2022 – Inventering inom två områden i Natura 2000 området Koster