Inventering av bohuslind vid Ekenäs på Sydkoster

På uppdrag av Länsstyrelsen har en inventering av lindar utförts i det närmaste området kring den gamla bohuslinden vid Ekenäs på Sydkoster. Inventeringen har gjorts inom en radie av ca 50 m från bohuslinden med undantag för den tomtmark som finns inom detta område.