Inventering av fladdermöss i Västra Götalands län 2022 – I 11 skyddade områden

Kunskapen om fladdermöss i skyddade områden i Västra Götalands län är
dålig. Denna inventering är en viktig del i kunskapsuppbyggnaden, både för
kunskapen om fladdermöss i länet och för kunskapen om den biologiska
mångfalden i våra skyddade områden.

Ladda ner rapporten – Inventering av fladdermöss i Västra Götalands län 2022 – I 11 skyddade områden