Inventering av molnfläcksbock och mindre ekbock 2016

Mindre ekbock (Cerambyx scopolii) och molnfläcksbock (Mesosa nebulosa) är två av de hotade arter som omfattas av ett särskilt åtgärdsprogram. Målsättningen är att arterna skall leva vidare i livskraftiga populationer i landet och på så sätt bidra till att uppfylla miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.

Denna rapport redovisar resultatet av en inventering som genomfördes 2016 i
Västra Götalands län samt kommer med skötselförslag för de båda arterna.

Ladda ner rapporten – Inventering av molnfläcksbock och mindre ekbock 2016.