Inventering av skalbaggar och andra naturvårdsintressanta insekter i Kosterhavets nationalpark och Saltö naturreservat 2023

Under 2023 har Calluna AB genomfört en inventering av skalbaggar och andra naturvårdsintressanta insekter i åtta områden inom Kosterhavets nationalpark och i angränsande Kosteröarnas och Saltö naturreservat i Strömstads kommun, Västra Götalands län. Syftet med inventeringen är att öka kunskapen om artförekomster i skogliga områden inom nationalparken och närliggande naturreservat.

Ladda ner rapporten – Inventering av skalbaggar och andra naturvårdsintressanta insekter i Kosterhavets nationalpark och Saltö naturreservat 2023