Miljöövervakning av gaddsteklar i Västra Götaland 2017

16 ekorutor övervakades för gaddsteklar med hjälp av färgskålar och pollinatörsslingor 2017 för att få en överblick av situationen i länet. Antalet arter per lokal är ganska stabilt under de sju år som övervakningen pågått.