Miljöövervakning av gaddsteklar och pollinatörer 2020

Miljöövervakning av gaddsteklar och pollinatörer har utförts på 10 platser. I genomsnitt påträffades 34arter gaddsteklar på en plats med metoden färgskålar och 13,5 arter av blombesökare under en pollinatörsslinga.