Miljöövervakning av slåtterängar 2020

Slåtterängar är en av våra mest artrika naturtyper och den är beroende av kontinuerlig skötsel. Under 2020 genomfördes miljöövervakning av hävden och kärlväxterna i slåtterängar i Västra Götalands län. Arbetet är en del i Länsstyrelsens arbete med den regionala miljöövervakningen och är även ett underlag för uppföljningen av miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv

Under 2020 har på uppdrag av länsstyrelsen i Västra Götalands län 25 utslumpade
slåtterängar inventerats både med avseende på kärlväxtinnehåll och hävd. Undersökningen ingår i den regionala miljöövervakningen i Västra Götalands län.

Ladda ner rapporten – Miljöövervakning av slåtterängar 2020.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.