Kosteröarna

En av fyrtornen på Nordkoster

På Kosteröarna finns några av Sveriges mest artrika marker och en intressant kulturhistoria.

Stenmurar, hamlade träd och gamla husgrunder berättar om tidigare generationers lantbruk och fiske. Många av de gamla betesmarkerna och ängarna växte igen under åren när djuren och jordbruket minskade på öarna. Men stora delar har restaurerats och öppnats upp i etapper under de senaste 10 – 20 åren. Betesdjur och slåtter är viktigt för att markerna inte ska växa igen.

Kosters kalkrika jordmån, torra och sandiga marker och soliga klimat ger goda förutsättningar för en särskilt rik flora och inventeringar visar på mer än 600 arter av kärlväxter. Här finner du bland annat flera olika arter av orkidéer och sällsynta växter som bohusranunkel, martorn (kostertistel) och sandtimotej.

Mer information om Kosteröarnas naturreservat

Reservatsbeslut

Skötselplan

Skötselplan karta

Regler

Du är välkommen att besöka Kosteröarnas naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • gräva upp växter
 • tälta annat än på campingen på Nordkoster
 • medföra okopplad hund
 • göra upp eld annat än på anvisade platser
 • cykla eller framföra motordrivet fordon annat än på vägar
 • ta med sig eller flytta på stenar
 • dra upp, förtöja båtar eller ankra vid stränder inom zon A  (15 maj till 31 augusti)
 • förtöja och ankra i naturhamn på samma plats längre än två dygn i följd
 • framföra motordriven farkost fortare än 5 knop inom zon B  (15 maj till 31 augusti)
 • tomgångsköra motor och använda motordrivet laddningsaggregat
 • starta eller landa med luftfarkost eller flyga över området på lägre höjd än 300 meter
 • starta eller landa med drönare eller flyga över området på lägre höjd än 300 meter.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.