Nu finns stöd för den som vill bli av med sin uttjänta fritidsbåt eller tvåtaktsmotor

Båtvrak uppfluten på en strand

Havs och Vattenmyndigheten stöttar det nationella insamlingssystemet med 9,5 miljoner kronor under 2023 och 2024 för att få bort fler gamla båtar och motorer från naturen.

Uttjänta båtar som ligger och skräpar är ett miljöproblem. En båt som lämnas i naturen kan läcka farliga ämnen som tennorganiska föreningar, exempelvis TBT, och tungmetaller som koppar och zink som skadar djur och växter i våra känsliga havs- och vattenmiljöer.

Skrotningsstödet

Stödet utbetalas inte kontant utan den som lämnar in en uttjänt fritidsbåt eller tvåtaktsmotor får skrotningstjänsten subventionerad. Transporten till anläggningen betalas av båtägaren liksom eventuell sanering av miljöfarligt och brandfarligt avfall med mera. Båten ska väga minst 100 kilo och som mest 10 ton.
Men pengarna räcker inte i evighet. Det är först till kvarn som gäller.

Hur gör jag om jag har en båt jag vill bli av med?

Då ska du gå in på webbsajten Båtretur. Där finns alla fakta om hur det hela fungerar och sajten är lätt att förstå.
Båtretur är ett nationellt nätverk för insamling och återvinning av fritidsbåtar och tvåtaktsmotorer med förgasare, som Havs och Vattenmyndigheten stöttar.

För mer information:

Båtretur
Tel: 0771-80 81 81
E-postadress: info@batskroten.se