Naturvärden i havet

Rev med levande ögonkorall.

Kosterhavet består av allt från grunda ålgräsängar till djupa hårdbottnar och är ovanligt rika på djur, växter och alger.

I de långgrunda vikarna, på de klippiga stränderna och i alla de miljöer vi förknippar med Bohuskusten lever omkring 6 000 olika arter. Närmare 300 av dem finns inte någon annanstans i Sverige.

Tillräckligt salt vatten

Artrikedomen beror på att vattnet är tillräckligt salt för att många havslevande djur, växter och alger ska trivas. De djupa och brant sluttande klippväggarna i Kosterfjordens djupränna liknar dessutom miljöerna långt ute i Atlanten, vilket gör att många arter som annars bara finns där även lever i Kosterfjordens djup. 

Knubbsäl, fågel och fisk

En knubbsäl ligger på en klippa i solskenet.
Knubbsäl på klippa.

Runt grynnor och holmar simmar Västerhavets största bestånd av knubbsälar, och här häckar ejder, tobisgrissla, labb och den ovanliga silvertärnan. De mer skyddade områdena i vikar och trånga sund är havets barnkammare och skafferi. Bland ålgräs och tång kan smådjur och unga fiskar hitta både mat och gömställen, och hit söker sig rovfiskar som torsk och ål för att jaga. Grunda nakna sandbottnar är uppväxtområden för rödspotta. Skyddade grundområden fungerar dessutom som näringsrika rast- och häckningsplatser för till exempel gräsand, knipa, kricka och grågås.

Valar

Har man tur kan man få syn på valar i Kosterhavet. Den valart som finns här permanent är tumlaren (Phocoena phocoena). Tumlaren lever ensam eller i små grupper. Om det inte är för mycket vågor kan man se en glimt av ryggen och den trekantiga ryggfenan.

Alger

Skog av stora brunalger på botten
Skog av brunalger.

Här i den exponerade utskärgården växer stora algbälten, bland annat Sveriges mest välutvecklade tareskogar, som består av stora brunalger. Här finns också arter som inte förekommer någon annanstans i Sverige, till exempel olika rödalger.

Korallrev

Ett block av levande vit ögonkorall
Levande rev av ögonkorall.

I Kosterhavets nationalpark finns ett av Sveriges två kända levande korallrev. Revet utgör en värdefull livsmiljö för hundratals arter och den artrikedom som finns i dess skrymslen och vrår kan mäta sig med de tropiska korallrevens. Här finns svampdjur, armfotingar, sjöpungar, ormstjärnor, krabbor och mycket mer. Ett ungefär lika stort rev finns öster om Väderöarna på 90 meters djup.

Ögonkorall

Närbild på polyper av ögonkorall med tentakler ute
Närbild på två polyper av ögonkorall.

Ögonkorallen, Lophelia pertusa, är en kallvattenkorall vårt lands enda revbildande stenkorall. I Sverige finns den bara i Koster-Väderöfjorden. Revet i Säcken i nordöstra delen av nationalparken ligger på 85 meters djup och är cirka 5 000 kvadratmeter stort. I dag återstår tyvärr bara en mindre del levande ögonkorall, resten är kalkskelett från äldre, död korall. Våren 2013 upptäcktes en nyetablering av levande korall på det döda korallskelettet vid Väderöarna. Detta rev tillväxer i omfattning.

Lima-mussla

Lima-mussla som sitter på ögonkorall
Lima-mussla bland ögonkorall.

Lima-musslan, Acesta excavata, är den största musslan i Sverige och kan bli 20 cm lång. Den lever på hårdbotten, gärna under utskjutande klippor från 40 meters djup och bland ögonkorall.

Fotbollssvamp

Många vita fotbollssvampar som växer på en klippa
En bergvägg täckt av fotbollssvampar.

Fotbollssvampen, Geodia baretti, tillhör ett slags djur som kallas svampdjur eller spongier.  Den kan bli en halvmeter i diameter och 24 kg tung.  Kosterhavet är Sveriges bästa svampställe – under vattnet. Omkring 60 arter har sin enda kända förekomst här.

Trubbig piprensare

Kosterpiprensare som sticker upp ut mjukbotten med utsträckta tentakler
Trubbig piprensare med utsträckta tentakler.

Trubbig piprensare (tidigare kallad Kosterpiprensare), Kophobelemnon stelliferum, är ett koralldjur som inte finns någon annanstans i Sverige. Den står på bottnen och kan bli närmare 75 cm hög. Större delen är dock nedgrävd i bottnen.

Armfotingar

En armfoting med öppet skal för att filtrera
En armfoting som filtrerar.

Armfotingar är en sorts musselliknande djur som lever fastsittande på klippor och andra hårda ytor. Armfotingar är en mycket gammal djurgrupp som har funnits i över 500 miljoner år. Man skulle kunna kalla dem för ett ”levande fossil”.

Gröna skedmask

Tentakler av fem gröna skedmaskar ligger längs botten
Tentakler av gröna skedmaskar som ligger längs botten.

Den gröna skedmasken, Bonellia viridis, finns på några få platser i Kosterhavet. Honorna kan bli upp till 1,5 meter långa med svalget utsträckt. Larverna blir antingen hannar eller honor beroende på var de hamnar. En larv som råkar dala ner på en hona utvecklas till hanne, men hamnar den istället på bottnen blir den en hona. Hannarna är små och lever som parasiter på honorna.