Uppföljning av dagfjärilar och bastardsvärmare

Inventering i Saltö och Kosteröarnas naturreservat samt Kosterhavets nationalpark 2019.

Under sommaren 2019 genomförde Länsstyrelsen i Västra Götaland en inventering
av dagfjärilar och bastardsvärmare i Kosterhavsområdet i norra Bohuslän. Totalt besöktes 23 lokaler på Kosteröarna och tre ytterligare öar i anslutning till Kosterfjorden.

Ladda ner rapporten – Uppföljning av dagfjärilar och bastardsvärmare.