Uppföljning av martorn 2017

Martorn Eryngium maritimum EN är en rödlistad och mycket sällsynt, sydlig och värmekrävade växt som har nordliga utpostlokaler på sandiga havsstränder utefter den svenska kusten.

För att bevara och utveckla förekomster av drygt 200 särskilt hotade svenska arter har Naturvårdsverket tagit fram särskilda åtgärdsprogram. Ett av dessa behandlar martorn och berör Västra Götalands län som hyser många lokaler. Åtgärdsprogrammet syftar till att samordna de insatser som behövs för att martorn ska kunna överleva i Sverige.Under sommaren 2017 inventerades 19 tidigare dokumenterade förekomster av martorn i Bohuslän.

Ladda ner rapporten – Uppföljning av martorn 2017.