Uppföljning av martorn 2021

Martorn Eryngium maritimum är en i Sverige sällsynt, sydlig och värmekrävande växt som har nordliga utpostlokaler på sandiga havsstränder utefter den svenska kusten.

Den är rödlistad i kategori VU. Naturvårdsverket har tagit fram ett åtgärdsprogram som syftar till att samordna de insatser som behövs för att martorn ska kunna överleva i Sverige. Denna inventering är ett led i arbetet med åtgärdsprogrammet och under 2021 har 21 martornslokaler återbesökts.

Ladda upp rapporten – Uppföljning av martorn 2021.