Uppföljning av ostronört 2021

Ostronört är en havsstrandväxt som hör hemma på steniga, blockiga stränder på Bohuskusten. Arten klassas som akut hotad (CR) i rödlistan och har därför fått ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet syftar till att arten ska få en förbättrad populationsstatus. Vi har dålig kunskap om de faktorer som påverkar ostronörtens möjligheter till överlevnad och spridning. En av åtgärderna i åtgärdsprogrammet är därför uppföljning av arten.