Uppföljning av restaurerade områden i Life-projektet GRACE i Västra Götalands län 2015

Syftet med EU Life-projektet GRACE var att återfå biologisk mångfald i igenväxta gräsmarker på svårtillgängliga platser i skärgården.

Under sommaren 2015 gjorde Svensk Naturförvaltning AB, på uppdrag av länsstyrelsen, en uppföljning av de restaurerade områdena.

Ladda ner rapporten – Uppföljning av restaurerade områden i Life-projektet GRACE i Västra Götalands län 2015.