Utvalda arter och habitat i Kosterhavets nationalpark – Förekomst och utbredning

För att underlätta förvaltningen av den biologiska mångfalden i nationalparken och som underlag för havsplanering behövs kartor över utbredning av olika arter och habitat.

Rapporten innehåller både kartor för inventeringsdata och för modellerad
data inom Kosterhavets nationalpark.

Bild på rapporten

Ladda ner rapporten – Utvalda arter och habitat i Kosterhavets nationalpark – Förekomst och utbredning