Utvärdering av förvaltningsmodellen för Kosterhavets nationalpark

Förvaltningsmodellen för nationalparken är unik för ett naturskyddat område i Sverige. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är förvaltare av nationalparken och har delegerat ansvarsområden och beslutsbefogenheter till Kosterhavsdelegationen som består av representanter för lokala intressen. Syftet med denna förvaltningsmodell är att skapa lokalt inflytande över nationalparken.