Hitta i nationalparken

Här hittar du en karta där du kan få en överblick över Kosterhavets nationalpark. Du kan zooma, förflytta dig i kartan och hitta olika typer av information.

Naturvärden i havet

Rev med levande ögonkorall.

Kosterhavet består av allt från grunda ålgräsängar till djupa hårdbottnar och är ovanligt rika på djur, växter och alger.

Naturvärden på land

Humla suger nektar från blomma på martorn.

Nationalparkens landområden utgörs av karga utposter som Ursholmen och Segelskären samt många små holmar och skär, men även delar av Rossö och ett par områden på Sydkoster.

Intressant geologi

Kosterhavets berggrund är ovanligt varierad. Under ytan har vågor och starka strömmar styrt havsbottnens utseende och skapat en rik variation av olika typer av bottensediment. Sand och grus förekommer inom stora områden.