Kosterhavsdelegationen

Vy över Kosterskärgården med Ursholmens fyrplats längst ut.

För att ge möjlighet till lokalt inflytande och ansvarstagande skapades en unik förvaltningsform för Kosterhavets nationalpark, Kosterhavsdelegationen.

I Kosterdelegationen ingår representanter för Länsstyrelsen Västra Götaland, Tanum och Strömstad kommuner, Kosternämnden, samhällsföreningarna på Resö-Galtö, Rossö, Tjärnö och Koster, lokala yrkesfiskarnas organisation samt Tjärnö marina laboratorium (Göteborgs universitet). Länsstyrelsen ansvarar för den praktiska skötseln men vissa frågor delegeras till Kosterhavsdelegationen.

På denna sida hittar du information om delegations sammansättning, arbetsordning, mötesprotokoll samt verksamhetsrapporter Kosterhavsförvaltningen.

Kosterhavsdelegationens aktuella sammansättning

OrganisationOrdinarieErsättare
Länsstyrelsen, ordförandeJörgen PetersEva Olsen
Strömstads KommunKent HanssonFredrik Eriksson
Tanums KommunHans SchubOskar Josefsson
KosternämndenMiriam ÖhrnSimon Larsson
Koster samhällsförening Mats Lohmander Emanuel Ericsson
Resö samhällsföreningErika Hedenstedt AppelgrenMarie Svahn
Rossö samhällsförening Robert MagnussonEgil Erstad
Tjärnö samhällsförening Jessica Wellington HallströmKarin Oxenwaldt
Göteborgs universitet-TjärnöMats LindegarthAnn Larsson
YrkesfisketClaes Lek Joakim Axelsson
Naturvårdsverket adjungeradBjörn-Axel Beier

Här kan du läsa om Kosterhavsdelegationens arbetsordning.

Kosterhavsdelegationens protokoll från december 2020 och framåt

2020-12-04

2021-04-08

2021-11-25

2022-04-07

2022-11-25

2023-03-30

2023-11-30

Verksamhetsinformation från förvaltningen om pågående och planerade aktiviteter i Kosterhavet från 2020 och framåt

Verksamhetsrapport november 2020

Verksamhetsrapport april 2021

Verksamhetsrapport november 2021

Verksamhetsrapport mars 2022

Verksamhetsrapport september 2022

Verksamhetsrapport mars 2023

Bilaga 1

Verksamhetsrapport oktober 2023