Nord Långö

Ön Nord Långö består av en långsmal bergrygg som är avskild från fastlandet genom en djup förkastningsspricka, Långörännan.

Nord Långö är till stora delar bevuxen med skog. På berghällarna är det mest tall och enbuskar men i dalgångarna växer även gran. Här finns också ett bestånd av idegran. På stränderna och de öppna gräsmarkerna växer blommor som strandvial, gullviva, kungsmynta och busken liguster.

Sommartid är Nord Långö ett välbesökt fritidsområde. Här finns en mycket speciell trädgård som kallas Alaska med terrasser och byggnader som murats med stenar från omgivningarna. Den skapades i början av 1930-talet av den hemvändande guldgräverskan Hilma Svedahl.

Runt öns norra del finns en vandringsled med avstickare till badstränderna. De flesta baden finns på väst- och nordsidan av ön.

Mer information om Nord Långö naturreservat

Reservatsbeslut

Beslutskarta

Skötselplan

Skötselplanekartor

Regler

  • medföra okopplad hund,
  • göra upp eld
  • tälta eller campa
  • på ett störande sätt använda radio, högtalare, musikinstrument eller liknande.

Hitta i naturreservatet