Saltö

Två personer går på de kala klipporna på västsidan av Saltö.

Saltö är ett av länets mest välbesökta naturreservat. Större delen av ön är kuperad och skogbeväxt men på den norra delen finns en del bebyggelse och betade kulturmarker.

På Saltö finns flera sandstränder men också klippor som störtar brant ner i havet. Berggrunden består mest av granit. På västsidan finns en rombporfyrgång som sträcker sig söderut till Smögenområdet. Längs vindpinade stränder växer små och krokiga tallar. Denna typ av ursprunglig kusttallskog som klarar exponerade lägen finns bara i norra Bohuslän. På havsstranden lever bland annat marrisp, strandkål och den fridlysta arten martorn. I gammelskogen kan du möta spillkråkan, samtidigt som kustlabben jagar över havet.

Förvaltningen av naturreservatet sker i dialog med boende och markägare i området. Det sker genom ett skötselråd som består av boende på Saltö och en representant från Tjärnö samhällsförening. Minst en gång om året bjuder förvaltningen in till en träff för att informera om vad som är på gång i naturreservatet.
Längre ner på sidan finns länkar till minnesanteckningar för de senaste skötselråden.

Mer information om Saltö naturreservat

Reservatsbeslut

Skötselplan

Skötselplan karta

Regler

Du är välkommen att besöka Saltö naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • gräva upp växter
 • tälta, övernatta eller ställa upp husvagn/husbil i hela naturreservatet samt på anordnad parkeringsplats
 • under tiden 1 juli-15 augusti parkera under längre sammanhängande tid än ett dygn
 • parkera annat än på av Länsstyrelsen särskild anordnad parkeringsplats
 • medföra okopplad hund under tiden 1 mars-1 september
 • göra upp eld annat än på anvisade och iordningställda platser
 • cykla eller framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
 • föra bort eller flytta sten
 • förtöja och ankra i naturhamn på samma plats mer än 2 dygn i följd
 • tomgångsköra motor och använda motordrivet laddningsaggregat
 • starta eller landa med luftfarkost.

Minnesanteckningar Saltö skötselråd

Minnesanteckningar 2019

Minnesanteckningar 2021

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.