Västra Rossö

Solnedgång vid Saltpannan Västra Rossö.

Naturreservatet Västra Rossö består av två separata delar, dels Rossönäset med omgivande havsområde med småöar, dels öarna Inre och Yttre Arsklåvet med omgivande havsområde.

På Rossönäset finns flera bostadshus varav de flesta är fritidshus. Inget av dessa ligger dock inom naturreservatet. Naturreservatet ligger i direkt anslutning till Kockholmen som är en del av Kosterhavets nationalpark.

Tallskog och berghällar dominerar på Rossönäset. I mer avlägsna klåvor finns rikligt med gamla senvuxna tallar och relativt gott om död ved, vilket är gynnsamt för insektslivet. Stränderna är av varierande slag; här finns klippor, sten- och grusstränder, sandstränder och fragment av havsstrandängar. På Inre och Yttre Arsklovet växer den rödlistade strandvallmon och här finns en av Bohusläns få lokaler med ramslök.

Mer information om Västra Rossö naturreservat

Reservatsbeslut

Skötselplan

Skötselplan karta

Regler

Du är välkommen att besöka Västra Rossö-Kockholmens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • medföra okopplad hund
 • göra upp eld annat än på anvisade platser
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil (gäller Rossönäs). Husbil och husvagn får stå dagtid på parkeringen.
 • tälta mer än två dygn på samma plats (gäller inom nationalparken och öarna utan landförbindelse)
 • framföra motorfordon i terrängen, även moped
 • gräva upp växter
 • framföra motordrivet fordon eller arbetsfordon annat än till och från parkeringsplats. Förbudet gäller inte boende inom naturreservatet.
 • cykla annat än på vägar
 • plocka eller flytta stenar
 • plocka ostron. Förbudet gället inte för vattenrättsinnehavare.
 • förtöja och ankra i naturhamn på samma plats i mer än två dygn
 • införa för området främmande arter eller populationer.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.