Växtplankton och deras miljö i Västra Götalands kustvatten 1986–2021

SMHI har på uppdrag av Länsstyrelsen för Västra Götaland genomfört en utvärdering av marina växtplanktondata och omvärldsparametrar som påverkar växtplankton. Rapporten gäller prover insamlade inom miljöövervakningen längs Västra Götalands kust (Bohuskusten och Göteborgs skärgård) under åren 1986–2021.

Ladda ner rapporten – Växtplankton och deras miljö i Västra Götalands kustvatten 1986–2021