Väderöarna

Väderöarna är ett marint naturreservat som huvudsakligen består av vatten och undervattensmiljöer, men också av drygt 300 öar och skär.

Tillsammans med Kosterhavets nationalpark utgör Väderöarna ett av Sveriges artrikaste och biologiskt mest värdefulla havsområden. Väderöarna betraktas också som ett av Sveriges bästa områden för sportdykning.

Naturreservatet innehåller en unik variation av undervattensmiljöer och många sällynta arter. Här finns för svenska västkusten typiska hård- och mjukbottnar, tångskogar, sandstränder, grunda lerbottnar och ålgräsängar. Dessutom finns här ovanliga eller unika miljöer som djupa hårdbottnar och exponerade grundområden, samt ett av Sveriges två levande korallrev.

Väderöarnas naturreservat är ett av västkustens starkaste fästen för knubbsäl. Fågellivet är också mycket rikt med flera par av kustlabb, toppskarv och tobisgrissla. För tobisgrisslan är Väderöarna av särskilt stor betydelse, här finns ungefär en fjärdedel av länets bestånd.

Huvudöarna i Väderöarnas naturreservat är Storö-Ramnö i nordväst, Väderöbod längst åt sydväst och Hamnerö i sydost. Öarna är karga, med den typiska bohuslänska skärgårdens växter och fåglar. På Storö-Ramnö finns gästhamn, värdshus, kafé och en gammal lotsutkik. Det finns en skyltad och spångad vandringsled som låter dig upptäcka lite av öns spännande historia med gamla sjöfararristningar, kompassrosor och den lite mystiska lämningen av ett kapell, ”Kyrkan”.

Mer information om Väderöarnas naturreservat

Reservatsbeslut

Skötselplan

Regler

Du är välkommen att besöka naturreservat Väderöarna men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Under tiden 1 april – 15 augusti gå iland på öar och skär samt vistas eller passera närmare öar och skär än 100 meter inom fågel- och sälskyddsområden
  • I Sollidbågen samt i ett område till havs öster om Storö-Ramnö ankra eller göra annat som kan skada bottnarna
  • Inom områden i anslutning till Storö-Ramnö köra fortare än 5 knop under tiden 15 maj – 31 augusti
  • Under tiden 1 mars – 20 augusti på land medföra hund som inte är kopplad.
  • Använda motordrivet fordon på land
  • Gräva upp växter, samla in rödlistade arter eller införa främmande arter eller populationer.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.