Väderöarna

Väderöarna är ett marint naturreservat som huvudsakligen består av vatten och undervattensmiljöer, men också av drygt 300 öar och skär.

Tillsammans med Kosterhavets nationalpark utgör Väderöarna ett av Sveriges artrikaste och biologiskt mest värdefulla havsområden. Väderöarna betraktas också som ett av Sveriges bästa områden för sportdykning.

Naturreservatet innehåller en unik variation av undervattensmiljöer och många sällynta arter. Här finns för svenska västkusten typiska hård- och mjukbottnar, tångskogar, sandstränder, grunda lerbottnar och ålgräsängar. Dessutom finns här ovanliga eller unika miljöer som djupa hårdbottnar och exponerade grundområden, samt ett av Sveriges två levande korallrev.

Väderöarnas naturreservat är ett av västkustens starkaste fästen för knubbsäl. Fågellivet är också mycket rikt med flera par av kustlabb, toppskarv och tobisgrissla. För tobisgrisslan är Väderöarna av särskilt stor betydelse, här finns ungefär en fjärdedel av länets bestånd.

Huvudöarna i Väderöarnas naturreservat är Storö-Ramnö i nordväst, Väderöbod längst åt sydväst och Hamnerö i sydost. Öarna är karga, med den typiska bohuslänska skärgårdens växter och fåglar. På Storö-Ramnö finns gästhamn, värdshus, kafé och en gammal lotsutkik. Det finns en skyltad och spångad vandringsled som låter dig upptäcka lite av öns spännande historia med gamla sjöfararristningar, kompassrosor och den lite mystiska lämningen av ett kapell, ”Kyrkan”.

Mer information om Väderöarnas naturreservat

Reservatsbeslut

Ändrade föreskrifter 3 maj 2023

Skötselplan

Regler

Du är välkommen att besöka naturreservat Väderöarna men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Gräva upp växter
 • Införa för området främmande arter eller populationer
 • Ha hund okopplad under perioden 1 mars – 20 augusti
 • Övernatta mer än två nätter i streck på samma plats. Förbudet gäller all form av övernattning både på land och i vatten
 • Elda. Förbudet gäller även engångsgrillar, men inte användning av andra medhavda grillar, gasol- och spritkök eller liknande
 • Med avsikt ta bort, stapla eller flytta sten. Till exempel bygga stentorn
 • Starta eller landa med luftfarkost. Gäller även drönare
 • Skada, borra, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten
 • Tomgångsköra motor för att ladda batterier
 • Ankra eller använda skrapa eller andra redskap eller metoder som kan skada bottnarna inom Zon D. Kartor bottenskydd

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det också förbjudet att göra följande:

 • Plocka musslor eller alger, annat än för egen konsumtion.
 • Utföra undersökningar som innebär permanent markering av plats, fällfångst av djur eller annan påverkan på naturmiljön.
 • Genomföra vetenskapliga marina undersökningar som innebär insamling av marina arter.
 • Under tiden 1 mars – 31 augusti vistas inom de områden som markerats i kartorna. Kartor fågel- och sälskydd. Områdena benämns fågel- och sälskyddsområde.

Observera:  runt Storö och de närmaste öarna finns hastighetsbegränsning 5 knop under perioden 15 maj – 31 augusti.

Hitta i naturreservatet