Fiske och jakt

Räktrålare som halar in sin fångst.

I Kosterhavets nationalpark får naturens resurser användas om det sker på ett hänsynsfullt sätt. Fiske och jakt är viktiga frågor för bygden och är därför tillåtet med vissa villkor.

Säl och fågelskydd

Säl- och fågelskyddsområden har inrättats i Kosterhavet för att ge sälar och fåglar lugn och ro under den känsliga period då ungarna föds och behöver omvårdnad. I skyddsområdena gäller förbud att landstiga eller köra närmare land än 100 meter. Sälskyddsområden Områdena runt Stora Sockna: 15 maj – 15 juli. Området söder om Ramsökalven: 15 maj […]

Kosterhavsdelegationen

Vy över Kosterskärgården med Ursholmens fyrplats längst ut.

För att ge möjlighet till lokalt inflytande och ansvarstagande skapades en unik förvaltningsform för Kosterhavets nationalpark, Kosterhavsdelegationen.

Syfte med nationalparken

Kajakpaddlare vid Ursholmens fyrplats

Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara det mycket speciella och artrika havs- och skärgårdsområdet och de landområden som ligger i närheten i väsentligen oförändrat skick. De miljöer och arter som finns här ska bevaras, och samtidigt ska de biologiska resurserna i området kunna användas på ett hänsynsfullt sätt. Nationalparken ska också göra det enklare för besökare att uppleva […]

Regler och föreskrifter

Bottenskyddsskylt på en klippa.

För att undvika att djur- och växtlivet störs och ge dig som besökare en fin upplevelse i Kosterhavets nationalpark finns det vissa bestämmelser om vad man får göra och vad man inte får göra. Inom Kosterhavets nationalpark är det inte tillåtet att Fullständiga föreskrifter för Kosterhavets nationalpark. Andra regler i reservaten Observera att det finns flera naturreservat […]