Kosteröarna

En av fyrtornen på Nordkoster

På Kosteröarna finns några av Sveriges mest artrika marker och en intressant kulturhistoria.

Väderöarna

Väderöarna är ett marint naturreservat som huvudsakligen består av vatten och undervattensmiljöer, men också av drygt 300 öar och skär.

Västra Rossö

Solnedgång vid Saltpannan Västra Rossö.

Naturreservatet Västra Rossö består av två separata delar, dels Rossönäset med omgivande havsområde med småöar, dels öarna Inre och Yttre Arsklåvet med omgivande havsområde.

Saltö

Två personer går på de kala klipporna på västsidan av Saltö.

Saltö är ett av länets mest välbesökta naturreservat. Större delen av ön är kuperad och skogbeväxt men på den norra delen finns en del bebyggelse och betade kulturmarker.

Norra Öddö

Gammal bohuslind på Öddö.

Norra Öddö är en kuperad och skogsbevuxen ö i Tjärnöarkipelagen. Här finns tre naturreservat: Ett bestånd med idegran vid Drängsviken (Norra Öddö 1:63) samt två mindre områden med den sällsynta bohuslinden (Norra Öddö 2:9 och Blötebågen). Hitta i naturreservaten Här är Blötebågens naturreservat inzoomad. Zooma ut kartan för att se alla reservaten. Visa en större […]

Nord Långö

Ön Nord Långö består av en långsmal bergrygg som är avskild från fastlandet genom en djup förkastningsspricka, Långörännan.