Inventering av skalbaggar och andra naturvårdsintressanta insekter i Kosterhavets nationalpark och Saltö naturreservat 2023

Under 2023 har Calluna AB genomfört en inventering av skalbaggar och andra naturvårdsintressanta insekter i åtta områden inom Kosterhavets nationalpark och i angränsande Kosteröarnas och Saltö naturreservat i Strömstads kommun, Västra Götalands län. Syftet med inventeringen är att öka kunskapen om artförekomster i skogliga områden inom nationalparken och närliggande naturreservat. Ladda ner rapporten – Inventering […]

Växtplankton och deras miljö i Västra Götalands kustvatten 1986–2021

SMHI har på uppdrag av Länsstyrelsen för Västra Götaland genomfört en utvärdering av marina växtplanktondata och omvärldsparametrar som påverkar växtplankton. Rapporten gäller prover insamlade inom miljöövervakningen längs Västra Götalands kust (Bohuskusten och Göteborgs skärgård) under åren 1986–2021. Ladda ner rapporten – Växtplankton och deras miljö i Västra Götalands kustvatten 1986–2021

Inför årets hummerfiske

I år infaller hummerpremiären måndag 25 september, klockan 07.00. På Havs- och vattenmyndighetens hemsida kan du läsa om vilka regler som gäller. OBS att i Koster-Väderöfjorden råder dessutom totalt fiskeförbud i tio mindre områden.

Båtar på stränder!

Båt uppdragen på en strand

Under några år har vi arbetat med att minska förvaringen av båtar på land inom naturreservatet Kosteröarna. Nu finns en föreskrift om att det inte är tillåtet att lägga upp eller förvara båt eller annan farkost på land mer än två dygn i följd.

Nya föreskrifter i naturreservaten

Reservatsskylt för Kosteröarnas naturreservat

I nationalpark och naturreservat gäller särskilda regler. I några av de naturreservat vi förvaltar har en del regler ändrats och lagts till. Syftet med ändringarna är att förtydliga och komplettera med föreskrifter som saknats.

Inventering av fladdermöss i Västra Götalands län 2022 – I 11 skyddade områden

Kunskapen om fladdermöss i skyddade områden i Västra Götalands län ärdålig. Denna inventering är en viktig del i kunskapsuppbyggnaden, både förkunskapen om fladdermöss i länet och för kunskapen om den biologiskamångfalden i våra skyddade områden. Ladda ner rapporten – Inventering av fladdermöss i Västra Götalands län 2022 – I 11 skyddade områden

Molnfläckbock på Koster 2022 – Kompletterande inventering

Molnfläckbock är en hotad art som i Västra Götalands län har sin starkaste förekomst på Kosteröarna. Denna inventering är en åtgärd inom åtgärdsprogrammet för långhorningar i hassel och klen ek. Ladda ner rapporten – Molnfläckbock på Koster 2022 – Kompletterande inventering